trygg handel

HVEM ER VI?


Da Flekkefjord Elektro AS ble etablert i 1990 dreide det seg hovedsakelig om skipsinstallasjoner. I dag har vi også et bredt tilbud innen landbasert installasjon, industri og offshore. Vi har valgt å satse på kunnskap, og kan i dag tilby en samlet løsning innen sterk- og svakstrøm.

Vi holder til i Svegeskogen industriområde, ca 2 km vest for Flekkefjord sentrum. Her sitter administrasjonen, samt lager og møteplass for landavdelingen. Fra høsten 2012 har vi hatt lager og møteplass for noen servicemontører på Tonstad i Sirdal. Vi har også et lager og møteplass ved Håndverksenteret i Kvinesdal og på Moi.  Flekkefjord Elektro AS er et heleid datterselskap av Iversen Holding.

Det er ca 70 ansatte i firmaet. I tillegg leier vi inn personell på de større prosjektene. Flekkefjord Elektro AS er en av distriktets største opplæringsbedrifter innen elektro. Hos oss får lærlingene en variert praksis fra både service og industri.

I tillegg til prosjektering og installasjon produserer vi styreskap på eget tavleverksted. Vi har også en avansert graverings og fresemaskin som gjør oss i stand til å levere skilting i de fleste materialer.

HMS – internkontroll og kvalitetssikring

Det er et generelt høyt fokus på sikkerhet i dag. Så også hos våre kunder. Vi vet at for å være konkurransedyktige må vi bevise at vi kan jobbe sikkert og uten skader på verken personell, verdier eller miljø. Flekkefjord Elektro AS har innført et system for kvalitetssikring og internkontroll basert på ISO 9002. Vi legger ned mye resurser på å vedlikeholde og forbedre systemet.

Godkjenninger og registreringer:

 

elnett_gruppen  

Flekkefjord Elektro AS er medlem av Elnett-gruppen. Dette er et av Norges største innkjøpsfellesskap for elektromateriell og utstyr. Elnett-gruppen er eiet av medlemmene. Kjeden har installasjonsbedrifter over hele landet. For mer informasjon klikk på ikonet til venstre.

     
registrert  


Vi er registrert elektroinstallatør

   

 

dsb_logo  

Flekkefjord Elektro AS er registrert i DSB sitt sentrale register for å prosjektere,  utføre og vedlikeholde elektriske anlegg og gjennomføre kontroll av elektroinstallasjoner på mindre fartøy.

     
post_teletilsyn  


Vi er også registrert tele og radioinstallatør.

     
Godkjent_for_ansvarsrett  


Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 som søker, prosjekterende og kontrollerende for prosjektering, og i tiltaksklasse 3 som utførende og kontrollerende for utføring. Flekkefjord Elektro AS har FG-godkjenning som brannalarm firma.

     
sellihca_qualifiedstamp  Vi er registrert i Sellihca (id. 101254); prekvalifisering for energibedriftene.

     
achilles_logo  
Vi er også registrert i Achilles (id. 25366); prekvalifisering for offshore.

     
fg_logo   FG-godkjenning for prosjektering av brannalarm
     
nemko  


Nemko godkjenning for bygging av Ex-tavler.
     
   

I tillegg har Flekkefjord Elektro AS diverse godkjenninger og autorisasjoner fra leverandører av produktspesifikt utstyr (brannalarmer, sentraler og lignende).